A Plastic Pirates – Go Europe! kampány segíti az európai folyókban és azok mentén található makro- és mikroműanyagok elterjedésének kutatását. A projektekben a tudomány iránt érdeklődő emberek közvetlenül csatlakozhatnak a kutatási folyamathoz.

§1 Részvétel

Az akcióban részvételhez az adott akcióidőszakon belül kell az adatgyűjtést és a fotózást elvégezni. A tavaszi számlálási időszakról gyűjtött adatokat és fotókat minden év július 15-ig, az őszi számlálásról pedig november 30-ig kell feltölteni a plastic-pirates.eu/de/results/data-upload weboldalra (vagy más nyelvi változatokra). Csak így vehetők figyelembe az adatok a széleskörű vizsgálat során. A később benyújtott hozzászólások nem vehetők figyelembe a tanulmányban.

§2 A szervező szerzői és személyiségi jogai/használati jogai

A részvételi feltételek elfogadásával a résztvevők - magánszemélyként és csoportosan - kijelentik, hogy hozzájárulnak a megadott adatok és a feltöltött képek kizárólagos, térben és időben korlátlan felhasználásához.

Ez a szervezőt megillető kizárólagos, térben és időben korlátlan felhasználási jog magában foglalja többek között a feltöltött adatok és fotók közzétételét a plastic-pirates.eu weboldalon, a Plastic Pirates és a projektpartnereinek Facebook-profiljain, Instagram-profiljain és Twitter-fiókjain. A felhasználási jog magába foglalja az érdeklődő média képviselői és a projektpartnerei által kutatási célból gyűjtött kutatási adatok továbbításának és feldolgozásának jogát.

Ezen túlmenően a szervező jogosult a feltöltött adatokat, fényképeket további (fotó)dokumentáció részeként és a DLR projektmenedzsment honlapján, jövőbeni nyomtatott kiadványaiban részben vagy egészben, kép formájában felhasználni. Ezen túlmenően a szervező jogosult a képeket a kutatási fókusz keretében tudósítási és sajtómunka keretében idő- és térbeli korlátozás nélkül használni, tudósítás céljából átadni az érdeklődő média képviselőinek.

A kitöltött részvételi adatlap beküldője az adatok és a fotók feltöltésével megerősíti, hogy jogosult a feltöltött fotók képviseletére. Azaz előfordulhat, hogy előzetesen meg kell bizonyosodni az adatgyűjtésben részt vevő harmadik felek részéről arról, hogy hozzájárulnak az akcióban részvételhez.

Az akcióban részvétellel és az adatok, fotók feltöltésével a résztvevő csoportok (és ez vonatkozik a csoportok minden egyes tagjára is) kijelentik, hogy a felhasznált képanyag harmadik fél jogától mentes.

Az is megerősítést nyer, hogy a fotókon látható valamennyi személy hozzájárul a közzétételhez és a kiskorúak esetén a törvényes gondviselők hozzájárulása rendelkezésre áll. Ezen túlmenően az adatok és fotók feltöltése igazolja, hogy a szervező és a DLR projektmenedzsment ügynökség mentesül a harmadik félnek a feltöltött adatokkal és fényképekkel kapcsolatos jogi követelései alól.

§3 Adatvédelem

Az adatok sikeres feltöltése érdekében minden csoport saját, összetéveszthetetlen nevet ad magának, ami lehetőleg nem „Plastic Pirates” vagy „Plastikpiraten”, azaz műanyagkalózok. A weboldal látogatói a csoportnév alatt megtalálhatják a csoport összes feltöltött adatát, fényképét.

A személyi adatok gyűjtése az egyéni részvételi ívek értékeléséhez szükséges. A csoport neve, a kapcsolattartó személy, szervezet/intézmény/iskola, postacím és kapcsolattartó e-mail címe kerül gyűjtésre. A szervező a csoport nevét, a kapcsolattartó nevét, a szervezet/intézmény/iskola nevét és a helyszínt a térképen szereplő adatok áttekintése részeként közzéteheti. Semmilyen egyéb személyi adatot nem adunk át harmadik félnek, csak az akció lebonyolítására használjuk (lásd az adatvédelmi nyilatkozat 4. pontját). A Plastic Pirates eredményeiről vagy további tevékenységeiről a szervező e-mailben is tájékoztathatja a résztvevőket a számolási időszak letelte után..

A részvételi feltételek elfogadásával a résztvevők - magánszemélyként és csoportosan - kijelentik, hogy hozzájárulnak a feltöltött képeknek az akció weblapján történő közzétételéhez. Az is megerősítést nyer, hogy a fotókon látható valamennyi személy hozzájárul a közzétételhez és a kiskorúak esetén a törvényes gondviselők hozzájárulása rendelkezésre áll.

§4 Részvételből kizárás

Amennyiben a szervező tudomására jut, hogy a résztvevők az akcióhoz hozzájárulásuk céljából vagy közben olyan cselekményeket hajtottak végre, amelyek harmadik felek magánjogi követeléseit sértik, ez a Büntető törvénykönyv értelmében bűncselekménynek minősül vagy bármely más módon a közbiztonságot és a közrendet sérti vagy korlátozta, korlátozza vagy korlátozni fogja a toleranciával és sokszínűséggel jellemezhető együttélést. A szervező ilyen esetben fenntartja a jogot, hogy a szóban forgó hozzájárulást megvizsgálja és szükség esetén a részvételből kizárja.

§5 Technikai keretfeltételek

A beküldött fényképek nem haladhatják meg a 2 MB fájlméretet. Ideális esetben fekvő formátumúak. Ezenkívül a fényképeket .JPG formátumban kell feltölteni.

§6 Záró jogi rendelkezések

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevők által továbbított adatok elvesztéséért, hiányosságaiért, kivéve, ha az adatok elvesztése vagy hiányossága a szervező vagy alkalmazottai szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt következett be. Ez vonatkozik az adattovábbítás technikai hibáiból és/vagy illetéktelen hozzáférésből eredő harmadik felek általi információközzétételre is.

Amennyiben a részvételi feltételek egyes rendelkezései részlegesen vagy egészükben érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok vagy később elveszítik jogi érvényességüket, végrehajthatóságukat, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

§7 Jogi eljárás

Kizárt a jogi eljárás.