Projektu „Plastic Pirates – Go Europe!“ prisidedama prie makroplastiko ir didesnių mikroplastiko dalelių paplitimo Europos upėse ir šalia jų mokslinių tyrimų. Vykdant projektą žmonės, kurie domisi mokslu, tiesiogiai įtraukiami į tyrimo procesą.

1 straipsnis. Dalyvavimas

Norint dalyvauti projekte, surinkti duomenis ir padaryti nuotraukas reikia per atitinkamą projekto laikotarpį. Pavasario skaičiavimo laikotarpiu surinkti duomenys ir nuotraukos turi būti įkelti interneto svetainę plastic-pirates.eu/de/results/data-upload (arba jos versiją kita kalba) iki tų metų liepos 15 d., o rudens skaičiavimo laikotarpio duomenys – iki lapkričio 30 d. Tik tada į duomenis gali būti atsižvelgta didelio masto tyrime. Į vėliau pateiktus duomenis tyrimo metu gali būti neatsižvelgta.

2 straipsnis. Autorių teisės ir asmeninės teisės / organizatoriaus naudojimo teisės

Sutikdami su dalyvavimo sąlygomis dalyviai – tiek atskirti asmenys, tiek grupės – sutinka su išskirtiniu įvestų duomenų bei įkeltų nuotraukų naudojimu, neribojamu vietos ir laiko.

Ši organizatoriui suteikta išskirtinė naudojimo teisė, neribojama vietos ir laiko, be kita ko, apima įkeltų duomenų ir nuotraukų skelbimą interneto svetainėje plastic-pirates.eu, „Plastic Pirates“ ir projekto partnerių „Facebook“ profiliuose, „Instagram“ profiliuose ir „Twitter“ paskyrose. Naudojimo teisė apima teisę perduoti ir tvarkyti surinktus tyrimo duomenis tyrimų tikslais ir leisti skelbti juos suinteresuotiems žiniasklaidos atstovams bei projekto partneriams.

Be to, organizatorius turi teisę naudoti įkeltus duomenis ir nuotraukas kituose (foto-) dokumentuose ir „DLR Projektträger“ interneto svetainėje, būsimuose spausdintiniuose leidiniuose, pateikdamas tuos duomenis visus ar jų dalį vaizdiniu pavidalu. Be to, organizatorius turi teisę, neribojamą vietos ir laiko, naudoti vaizdus teikdamas informaciją ir spaudos veikloje, susijusiose su mokslinio tyrimo sritimi, ir perduoti juos suinteresuotiems žiniasklaidos atstovams informavimo tikslais.

By uploading the data and photos, the sender of the completed participation form confirms his/her right to represent the uploaded photos. This means that he/she must ensure in advance, if necessary, vis-à-vis third parties who have been involved in the collection of the data that they agree to participate in the campaign.

Dalyvaudamos projekte ir įkeldamos duomenis bei nuotraukas, dalyvaujančios grupės (tai taikoma ir visiems atskiriems grupių nariams) patvirtina, kad jokie tretieji asmenys neturi turėti jokių teisių į atitinkamais atvejais naudotą vaizdinę medžiagą.

Taip pat patvirtinama, kad visi nuotraukose pavaizduoti asmenys sutinka su paskelbimu, nepilnamečių atveju yra pateiktas jų teisėtų atstovų sutikimas. Be to, įkeliant duomenis ir nuotraukas patvirtinama, kad tretieji asmenys organizatoriui ir projektų valdymo agentūrai DLR negali reikšti teisinių pretenzijų dėl įkeltų duomenų ir nuotraukų.

3 straipsnis. Duomenų apsauga

Tam, kad galėtų būti sėkmingai įkelti duomenys, kiekviena grupė pasivadina unikaliu pavadinimu, kuris negali būti „Plastic Pirates“ ar „Plastiko ieškotojai“. Tuo grupės pavadinimu interneto svetainės lankytojai gali rasti visus įkeltus grupės duomenis ir nuotraukas.

Asmens duomenų rinkimas reikalingas norint įvertinti atskiras dalyvavimo formas. Renkami duomenys yra grupės pavadinimas, kontaktinio asmens vardas ir pavardė, organizacijos / įstaigos / mokyklos pavadinimas, pašto adresas ir kontaktinio asmens el. pašto adresas. Organizatorius, pateikdamas esamus duomenis, žemėlapyje gali paskelbti grupės pavadinimą, kontaktinio asmens vardą ir pavardę bei organizacijos / įstaigos / mokyklos pavadinimą bei buvimo vietą. Jokie kiti asmens duomenys nebus atskleidžiami tretiesiems asmenims ir bus naudojami tik projekto vykdymo tikslais (žr. pranešimo apie privatumo apsaugą 4 punktą). Organizatorius gali informuoti dalyvius apie plastiko ieškotojų gautus rezultatus arba tolesnę veiklą taip pat ir pasibaigus skaičiavimo laikotarpiui el. paštu.

Sutikdami su dalyvavimo sąlygomis dalyviai – tiek atskirti asmenys, tiek grupės – sutinka su išskirtiniu įvestų duomenų bei įkeltų nuotraukų paskelbimo projekto interneto svetainėje. Taip pat patvirtinama, kad visi nuotraukose pavaizduoti asmenys sutinka su paskelbimu, nepilnamečių atveju yra pateiktas jų teisėtų atstovų sutikimas.

4 straipsnis. Dalyvio pašalinimas

Organizatoriui sužinojus, kad dalyviai, siekdami prisidėti prie projekto įgyvendinimo arba rengdami savo indėlį atliko veiksmus, kuriais pažeidžiančius trečiųjų asmenų privatinės teisės, kurie laikomi nusikalstama veika pagal Baudžiamąjį kodeksą (BK) arba kuriais kokiu kitu būdu padaryta žala visuomenės saugumui ir tvarkai arba buvo pakenkta, yra kenkiama ar ateityje bus pakenkta tolerancija ir įvairove pagrįstam sambūviui, organizatorius pasilieka teisę patikrinti atitinkamą indėlį ir atitinkamais atvejais dalyvį pašalinti.

5. straipsnis. Pagrindinės techninės sąlygos

Kiekvieno failo su nuotrauka dydis neturi viršyti didžiausio 2 MB; geriausiu atveju nuotraukos pateikiamos gulsčiu formatu. Be to, nuotraukos turi būti įkeliamos .JPG formatu.

6. straipsnis. Baigiamosios teisinės nuostatos

Organizatorius neprisiima atsakomybės už dalyvių pateiktų duomenų praradimą ar neišsamumą, išskyrus atvejus, kai duomenų praradimas ar neišsamumas atsirado dėl organizatoriaus ar jo darbuotojų tyčinių veiksmų arba didelio neatsargumo. Ši nuostata taip pat taikoma, kai informaciją dėl techninių duomenų perdavimo klaidų ir (arba) neteisėtos prieigos atskleidžia tretieji asmenys.

Jei kuri nors šių dalyvavimo sąlygų nuostata būtų pripažinta visiškai arba iš dalies negaliojančia arba vėliau taps negaliojančia arba neįgyvendinama, tai neturės įtakos kitų nuostatų galiojimui.

7 straipsnis. Teisių gynimas kreipiantis į teismą

Teisių gynimas kreipiantis į teismą negalimas.