Akcija "Plastični pirati – pojdi Evropa!" prispeva k raziskavam o širjenju makro- in mikroplastike v evropskih rekah in ob njih. Projekt omogoča ljudem, ki jih zanima znanost, da se neposredno vključijo v raziskovalni proces.

§1 Sodelovanje

Za sodelovanje v kampanji je treba zbrati podatke in posneti fotografije v ustreznem obdobju kampanje vzorčenja. Zbrane podatke in fotografije je treba naložiti na spletno stran plastic-pirates.eu/en/results/data-upload (ali druge jezikovne različice) do 15. julija 2021 do 23.59. Šele nato je mogoče podatke upoštevati v obsežni študiji. Prispevki, predloženi pozneje, ne bodo mogli biti upoštevani v študiji.

§2 Avtorske in osebne pravice/organizatorjeva pravica do uporabe

S potrditvijo pogojev sodelovanja udeleženci - kot posamezniki in kot skupina – izražajo svoje soglasje z izključno, prostorsko in časovno neomejeno uporabo vnesenih podatkov in naloženih fotografij.

Ta ekskluzivna, prostorsko in časovno neomejena pravica uporabe, podeljena organizatorju, med drugim vključuje objavo naloženih podatkov in fotografij na spletnem mestu plastic-pirates.eu, v Facebook profilih, v Instagram profilih in na Twitter računih Plastic Pirates, kot tudi projektnih partnerjev. Pravica uporabe vključuje pravico do posredovanja in obdelave zbranih raziskovalnih podatkov za raziskovalne namene in tudi do objave zainteresiranih predstavnikov medijev in partnerjev raziskovalnega področja.

Poleg tega je organizator pooblaščen za uporabo naloženih podatkov in fotografij v kontekstu nadaljnje (foto)dokumentacije in na spletni strani Zveznega ministrstva za izobraževanje in raziskave v prihodnjih tiskanih publikacijah, bodisi v celoti bodisi delno. Poleg tega je organizator pooblaščen, da slike brez časovnih in prostorskih omejitev uporablja v kontekstu poročanja in tiska v okviru raziskovalnega področja ter jih posreduje zainteresiranim predstavnikom medijev za namene poročanja.

Z nalaganjem podatkov in fotografij pošiljatelj izpolnjenega obrazca za sodelovanje potrjuje svojo pravico zastopati naložene fotografije. To pomeni, da mora vnaprej, če je potrebno, zagotoviti tretjim osebam, ki so sodelovale pri zbiranju podatkov, da se strinjajo, da bodo sodelovale v kampanji.

Sodelujoče skupine (in to velja tudi za vse posamezne člane skupin) s sodelovanjem v kampanji in nalaganjem podatkov in fotografij izjavljajo, da do nobenega uporabljenega vizualnega gradiva tretje osebe nimajo pravic.

Potrjeno je tudi, da se vse osebe, prikazane na fotografijah, strinjajo z objavo in da je bila v primeru mladoletnikov pridobljena izjava o soglasju njihovih zakonitih skrbnikov. Poleg tega se  z nalaganjem podatkov in fotografij potrjuje, da sta organizator in Zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskave oproščena pravnih zahtevkov tretjih oseb glede naloženih podatkov in fotografij.

§3 Varovanje podatkov

Da bi uspešno naložila podatke, si vsaka skupina dodeli svoje značilno ime, po možnosti ne "Plastični pirati". Obiskovalci spletnega mesta lahko s z uporabo tega imena skupine poiščejo vse naložene podatke in fotografije skupine.

Zbiranje osebnih podatkov je potrebno za oceno posameznih obrazcev za sodelovanje. Zbirajo se naslednji podatki: ime skupine, ime kontaktne osebe, organizacija/ustanova/šola, poštni naslov in elektronski naslov kontaktne osebe. Ime skupine, ime kontaktne osebe, ime organizacije/ustanove/šole in lokacijo lahko organizator objavi v pregledu podatkov na zemljevidu. Vsi drugi osebni podatki se ne bodo posredovali tretjim osebam, ampak se bodo uporabili samo za izvedbo dogodka (glej poglavje 4 politike zasebnosti). Organizator lahko udeležence po preteku obdobja štetja po e-pošti obvesti tudi o rezultatih ali o nadaljnjih akcijah Plastičnih piratov.

S potrditvijo pogojev sodelovanja udeleženci – kot posamezniki in kot skupina – soglašajo z objavo naloženih fotografij na spletni strani kampanje. Potrjeno je tudi, da se vse osebe, prikazane na fotografijah, strinjajo z objavo in da je v primeru mladoletnikov pridobljeno soglasje njihovih zakonitih skrbnikov.

§4 Izključitev iz sodelovanja

Če organizator izve, da so udeleženci izvedli dejanja z namenom ali med izdelavo svojega akcijskega prispevka, ki kršijo zasebno pravo tretjih oseb, izvedli kaznivo dejanje, kot je to definirano v nemškem kazenskem zakoniku (StGB), ali so njihova dejanja na kakršen koli drug način prepovedana in omejujejo ali bodo v prihodnosti omejevala javno varnost in red ali sožitje, za katerega sta značilna strpnost in raznolikost, si organizator pridržuje pravico, da preuči zadevni prispevek in ga po potrebi izključi iz sodelovanja.

§5 Tehnični okvirni pogoji

Vsaka predložena fotografija ne sme presegati velikosti datoteke 2 MB in je najbolje, da je v ležeči obliki. Poleg tega je treba fotografije naložiti v formatu .JPG.

§6 Končne pravne določbe

Organizator načeloma ne prevzema odgovornosti za izgubo ali nepopolnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci, razen če je izguba ali nepopolnost podatkov posledica namernega ali skrajno malomarnega vedenja organizatorja ali njegovih zaposlenih. To velja tudi za razkritje informacij s strani tretjih oseb zaradi tehničnih napak pri prenosu podatkov in/ali nepooblaščenega dostopa.

Če so posamezne določbe teh pogojev sodelovanja v celoti ali delno neveljavne ali neizvršljive ali kasneje izgubijo pravno veljavnost ali izvršljivost, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb.

§7 Pravni postopek

Zatekanje k tožbi je izključeno.